Książka Telefoniczna Urzędu
Urząd m.st. Warszawy
Bezpłatna infolinia Urzędu m.st. Warszawy: 0 800 70 70 47
internet: www.um.warszawa.pl
Punkt informacyjny Urzędu:
00-251 Warszawa, ul. Miodowa 6/8
(hol po prawej stronie od wejścia głównego)
tel. 0 800 70 70 47
czynny:
Poniedziałek: 8.00 - 18.00
Wtorek - piątek: 8.00 - 17.00
Kancelaria ogólna:
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5, pok. 17
(wejście główne - C, parter)
tel. 0 22 595 31 22
czynna:
Poniedziałek: 8.00 - 18.00
Wtorek - piątek: 8.00 - 16.00


Siedziby Biur Urzędu m.st. Warszawy

Archiwum Urzędu m.st. Warszawy
ul. Marszałkowska 77/79, tel. (022) 502 37 80 ;

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich
pl. Starynkiewicza 7/9, tel. (022) 625 25 85 ;

Biuro Administracyjno-Gospodarcze
ul. Miodowa 6/8/pok. 118, tel. (022) 595 36 18 ;

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
pl. Defilad 1/1349 9kancelaria), tel. (022) 656 78 00, 656 78 01 ;

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Niecała 2, tel. (022) 551 53 19, 595 33 19 ;

Biuro Drogownictwa i Komunikacji
ul. Solec 48, tel. (022) 525 17 04 ;

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
ul. Canaletta 2, tel. (022) 595 33 96 ;

Biuro Edukacji
ul. Górskiego 7, tel. (022) 505 09 33 ;

Biuro Funduszy Europejskich
pl. Defilad 1/PKiN, XIX p., pok. 1904, tel. (022) 656 76 12 ;

Biuro Geodezji i Katastru
ul. Marszałkowska 77/79, IV piętro, tel. (022) 50 23 710, 50 23 711 ;

Biuro Gospodarki Nieruchomościami
pl. Starynkiewicza 7/9, tel. (022) 257 9100, 257 9173, 257 9174, 257 9134, 257 9135 ;

Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji
ul. Miodowa 6/8, tel. (022) 595 36 26 ;

Biuro Infrastruktury
ul. Marszałkowska 77/79, tel. (022) 50 23 660, 50 23 661 ;

Biuro Kadr i Szkoleń
pl. Bankowy 2, tel. (022) 531 27 70 ;

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
ul. Marszałkowska 77/79, tel. (022) 50 23 603, 50 23 604, 50 23 605 ;
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty
ul. Miodowa 6/8/gab.148, tel. (022) 595 35 56 ;

Biuro Kultury
ul. Smolna 10A, tel. (022) 257 98 62 ;

Biuro Nadzoru Właścicielskiego
pl Defilad 1/XVIII p., tel. (022) 656 76 38 ;

Biuro Obsługi Inwestorów
pl. Bankowy 2/pok. 2120 (piętro XXI), tel. (022) 531 24 80 ;

Biuro Ochrony
ul. Miodowa 6/8/pok. 201, tel. (022) 596 49 05 ;

Biuro Ochrony Środowiska
pl. Starynkiewicza 7/9, tel. (022) 257 91 11 ;

Biuro Planowania Budżetowego
ul. Miodowa 6/8/gab.141, tel. (022) 595 36 47 ;

Biuro Podatków i Egzekucji
ul. Niecała 2, tel. (022) 595 32 49 ;

Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością
ul. Miodowa 6/8, tel. (022) 595 37 25 ;

Biuro Polityki Lokalowej
ul. Canaletta 2, tel. (022) 827 51 33, 695 79 75 ;

Biuro Polityki Społecznej
ul. Niecała 2, tel. (022) 827 49 03, 595 33 95 ;

Biuro Polityki Zdrowotnej
ul. Niecała 2, tel. (022) 595 32 21 ;

Biuro Prawne
ul. Miodowa 6/8, tel. (022) 595 34 74, 595 35 12 ;

Biuro Promocji Miasta
pl. Defilad 1, tel. (022) 656 76 26, 656 76 17 ;

Biuro Rady m.st. Warszawy
pl. Defilad 1, tel. (022) 656 78 30 ;

Biuro Rozwoju Miasta (RM)
ul. Corazziego 7, tel. (022) 505 06 02 ;

Biuro Sportu i Rekreacji
ul. Oboźna 1a, tel. (022) 596-49-00 ;

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
ul. Foksal 11, tel. (022) 827 97 70, 827 98 30 ;

Biuro Zamówień Publicznych
ul. Corazziego 7, tel. (022) 595 33 60 ;

Gabinet Prezydenta
pl. Bankowy 3/5, tel. (022) 595 31 45, 595 31 44 ;

(aktualizacja: 08.09.2008.)


Szczegółowe informacje na stronie Książki Telefonicznej Urzędu:

Biura Urzędu m.st Warszawy
Delegatury Biur m.st. Warszawy
Dzielnice
Władze Warszawy
Wydziały Biur m.st. Warszawy
Wydziały Obsługi Mieszkańców

oraz na stronie : www.bip.warszawa.pl
 

Imieniny:

dziś: Macieja Martyny
jutro: Jana Marceli Ludwiki

Wyszukaj w serwisie