Przewodnik po warszawskich parkach

Parki i tereny zieleni urządzonej zajmują 8 proc. powierzchni Warszawy. Wśród 82 parków stolicy są te największe o powierzchni ponad 70 hektarów i małe, liczące co najmniej 2 hektary. Wstęp do wszystkich miejskich parków, oprócz Wilanowa, jest bezpłatny.

Stołeczne parki mają różnych właścicieli. Zespoły pałacowo-parkowe: Łazienki Królewskie i Wilanów oraz ogrody Zamku Królewskiego są oddziałami Muzeum Narodowego. 9 parków ma status parków ogólnomiejskich, pozostałe zarządzane są przez dzielnice.

Parkami ogólnomiejskimi są: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Łazienkowski, Ogród Krasińskich, Park Paderewskiego, Park Praski, Pole Mokotowskie, Centralny Park Kultury, Park Fosa i stoki Cytadeli.

Najstarszymi parkami Warszawy są Ogród Saski, Ogród Krasińskich, Łazienki i park w Wilanowie.

Utrzymaniem, pielęgnacją i porządkowaniem parków ogólnomiejskich zajmuje się Zarząd Oczyszczania Miasta, który potrzebne na ten cel pieniądze otrzymuje z budżetu stolicy.

Także w planach strategicznych stolicy na najbliższe lata położono nacisk na rozwój terenów zieleni i uczynienie z Warszawy miasta przyjaznego mieszkańcom.

Po to, by warszawskie parki przyciągały mieszkańców, tak jak w Londynie czy Paryżu, od kilku lat proponuje się w nich różnorodne programy artystyczne, koncerty, zajęcia sportowe i rekreacyjne.

Zobacz Parki i lasy Warszawie

(mat. U.M. Warszawa)

 

Imieniny:

dziś: Macieja Martyny
jutro: Jana Marceli Ludwiki

Wyszukaj w serwisie