Warszawianki, warszawskie mamy
Zobacz też:
Warszawa - miasto najbardziej przyjazne kobietom w ciąży

Rok 2008 jest kolejnym, w którym Urząd m.st. Warszawy realizuje świetny program dla kobiet w ciąży "Mama, zdrowie i ja". To program, którego założeniem jest opieka nad kobietami ciężarnymi, obejmująca kompleksowe badania monitorujące przebieg ciąży, a także diagnostykę pogłębioną, czyli badania prenatalne, jeśli zastaną wykryte nieprawidłowości płodu oraz testy w kierunku wykrywania zakażeń wirusem HIV.
"Zdrowie, mama i ja" to największy i najbardziej kompleksowy w Polsce program realizowany przez władze samorządowe. Został stworzony w odpowiedzi na przerażające statystyki, wykazujące największą w porównaniu z innymi regionami Polski umieralność noworodków właśnie na Mazowszu.
Niedawno zakończyły się konkursy i wiemy już które mazowieckie przychodnie i szpitale będą uczestniczyły w tej edycji programu. Tegoroczny program - podobnie jak w poprzednich latach - potrwa do końca grudnia 2008.

Korzystanie z oferty programu jest dla kobiet ciężarnych całkowicie bezpłatne. Z programu mogą skorzystać ciężarne, które mają zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy. Można również legitymować się indeksem uczelni, która mieści się na terenie Warszawy, bądź zaświadczeniem o zatrudnieniu w Warszawie. Z programu mogą również skorzystać kobiety, które przebywają w domach dla samotnych matek i kobiet w ciąży albo w noclegowniach, które mają podpisane umowy z Urzędem m.st. Warszawy.

Kompleksowa ochrona

Dzięki programowi "Zdrowie, mama i ja" kobiety ciężarne mają szansę być pod stałą opieką medyczną bez względu na zasobność portfela. Uczestniczący w programie wykwalifikowani lekarze kontrolują przebieg ciąży, pomagają zapobiegać zaburzeniom i niebezpiecznym dla płodu infekcjom, jak również zajmują się wykrywaniem nieprawidłowości, które mogłyby być wskazaniem do badań prenatalnych i wydają skierowania do ośrodków zajmujących się patologią ciąży.

Czego nie obejmuje program

UWAGA! Program "Zdrowie, mama i ja" nie pokrywa kosztów: pobytu w szpitalu na oddziale patologii ciąży, porad dotyczących patologii ciąży, opieki nad noworodkiem, porodów w szpitalu lub w domu, kosztów innych badań specjalistycznych, np. w poradni ortopedycznej, czy kardiologicznej - wszystkie te procedury medyczne są finansowane przez NFZ. Program nie obejmuje też udziału w szkole rodzenia, ale to świadczenie finansuje inny bezpłatny program Urzędu m.st. Warszawy.

Co można uzyskać w ramach programu?

Biorąca udział w programie kobieta ciężarna jest badana według ustalonego harmonogramu, dobranego tak, by jak najskuteczniej monitorować przebieg ciąży. Kobieta zgłaszająca się do programu dostaje wykaz wszystkich wizyt u lekarza, na które powinna się zgłosić oraz wszystkich badań, które powinny przejść w danym okresie ciąży.
Ciąża zgodnie została podzielona na 3 trymestry, te zaś na poszczególne miesiące ze wskazaniami, jakie badania należy wówczas przeprowadzić (czasami lekarz prowadzący zmienia harmonogram wizyt i badań, jeśli uzna, że stan pacjentki tego wymaga).

W ramach programu kobieta ma prawo do badań stwierdzających samo zajście w ciążę, takich jak: badanie kliniczne, test ciążowy i czasami badanie USG, w celu potwierdzenia rozpoznania. W ramach programu każda ciężarna ma prawo do 12 wizyt.
Pierwszą jest wizyta kwalifikacyjna, w czasie której lekarz weryfikuje, czy kobieta na pewno jest w ciąży. W pierwszym trymestrze ciąży przewidziane są dwie wizyty kontrolne, w drugim trymestrze - 3 wizyty, w trzecim trymestrze - 4 wizyty i tuż przed terminem porodu jeszcze 2 wizyty.

Jeśli lekarz wykryje jakieś nieprawidłowości w przebiegu ciąży, może w ramach programu zlecić dodatkowe badania (one też będą finansowane przez Urząd m.st. Warszawy), np. wykonanie echokardiogramu płodu. Gdy jednak badania takie wykażą nieprawidłowości w przebiegu ciąży, ciężarna jest kierowana do poradni patologii ciąży i za te wizyty Urząd Miasta już nie płaci. Są one finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Pacjentka uczestnicząca w programie sama wybiera lekarza prowadzącego i może w trakcie trwania ciąży go zmienić, jeśli zaistnieje taka konieczność. Wówczas jednak musi pamiętać o pozyskania od poprzedniego lekarza dokładnego opisu przebiegu dotychczasowych tygodni ciąży, do wydania którego lekarz prowadzący jest zobowiązany.

Program "Zdrowie, mam i ja" finansuje opiekę nad kobieta tylko do dnia porodu.

 • Oto, co możesz uzyskać w ramach programu "Mama, zdrowie i ja"
 • Przeczytaj o finansowanych przez NFZ badaniach prenatalnych i programie pomocy ciężarnym zarażonym wirusem HIV
 • Tutaj możesz skorzystać z darmowej i kompleksowej opieki medycznej w czasie ciąży, w ramach programu "Mama, zdrowie i ja"
 • Tutaj możesz bezpłatnie zapisać się do stołecznej szkoły rodzenia

  (http://www.kobieta.gov.pl / Sylwia Bartczak | 14 marzec 2008)
 •  

  Imieniny:

  dziś: Katarzyny Boguslawa
  jutro: Pelagii Feliksa

  Wyszukaj w serwisie