Wszystko o segregowaniu śmieci
Zobacz też:
Niebieskie pojemniki są na papier, żółte na metal, białe i zielone na szkło. Wyjaśniamy, jak należy wyrzucać śmieci. Ten, kto nie zastosuje się do opisanych zasad, może zostać ukarany przez straż miejską.

Jeśli mieszkasz w domku jednorodzinnym:
Musisz podpisać załącznik do umowy z firmą wywożącą śmieci. Będzie on zawierał zasady, na jakich firma odbierze surowce wtórne: rodzaj odpadów (szkło, papier, metal) i ile za to zapłacisz. Możemy też wybrać dowolną firmę. Odpadów posegregowanych i pozostałych resztek nie musi wywozić to samo przedsiębiorstwo, możemy wybierać, czyja oferta nam odpowiada.

Firma dostarczy nam kolorowe worki lub pojemniki, do których trzeba wrzucać posegregowane odpady. W umowie będzie napisane, jak często firma odbiera pełne worki. Śmieciarze mogą na przykład przyjeżdżać na prośbę właściciela, czyli wtedy, kiedy zbierzemy pełne worki (a więc rzadziej niż po inne odpadki).

Na swojej posesji nie musimy ustawiać pojemników, jeśli nie ma na to miejsca. Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku segregowania śmieci. W takich wypadkach (przy zabudowie jednorodzinnej) prawo dopuszcza zbieranie odpadów w workach. Torby muszą mieć pojemność 60-120 litrów i odpowiednie kolory (patrz: rodzaje pojemników).

Straż miejska może sprawdzić, czy masz podpisaną umowę na odbiór posegregowanych odpadów. Za brak takiej umowy może wypisać mandat w wysokości od 20 do 500 zł. W przypadku uchylania się od obowiązku segregowania odpadów sprawa trafia do sądu grodzkiego, który może nakładać kary w wysokości do 5 tysięcy zł.

Uwaga: dzielnicowe wydziały ochrony środowiska mogą ukarać opornych mieszkańców, wydając decyzję zastępczą o selektywnej zbiórce. Będziemy wtedy musieli zapłacić wyższe stawki (podajemy je w dalszej części informatora).

Jeśli na posesji jest prowadzona działalność gospodarcza: oprócz koszy na posegregowane odpady musi znajdować się także przynajmniej jeden pojemnik na pozostałe, nieposegregowane śmieci.

Jeśli mieszkasz w bloku:
za ustawienie kolorowych pojemników na posegregowane odpady odpowiada właściciel lub administrator budynku. Lokatorzy powinni segregować odpady i wyrzucać je do odpowiednich pojemników. W domu możemy zbierać je w dowolnych pojemnikach lub workach, ale do kolorowych koszy wyrzucamy je luzem. Lokatorom nie grozi kara za niesegregowanie odpadów. Ewentualny mandat za brak pojemników może zapłacić właściciel.

Kto jest zwolniony z obowiązku segregowania?
Właściciele niezabudowanych działek budowlanych do czasu rozpoczęcia budowy, jeżeli na terenie działki nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Czy na działkach rekreacyjnych też muszą być wystawione pojemniki lub kolorowe worki?
Właściciele działek rekreacyjnych są zwolnieni z tego obowiązku poza okresem od kwietnia do października, czyli w lato, także obowiązuje ich dbanie o środowisko.

Jak wyglądają pojemniki?
Pojemniki powinny być oznakowane napisami określającymi rodzaj odpadów, na jaki są przeznaczone (papier, szkło, plastik, metal). Powinna być na nich umieszczona informacja o nazwie przedsiębiorcy, który jest właścicielem pojemnika, logo, adres i telefon firmy wywożącej.

Rodzaje pojemników:
Niebieskie – papier
Tu wrzucamy:
gazety i czasopisma, katalogi i prospekty, papier szkolny i biurowy, (zeszyty, wydruki komputerowe), książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami, torebki papierowe, papier pakowy, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę.
Tu nie wrzucamy:
zabrudzonego i tłustego papieru, papieru z folią, papieru termicznego i faksowego, kartonów po mleku i napojach, papieru przebitkowego (rachunki, faktury), pieluch jednorazowych, podpasek, artykułów i papierów higienicznych, starych kalendarzy z plastikowymi okładkami, pudełek po papierosach przed usunięciem z nich folii i „złotka”, worków po cemencie, tapet.
Pamiętaj: usuń zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania.

Żółte – plastik, metal
Tu wrzucamy:
butelki po napojach (najlepiej zgniecione), butelki po płynach do mycia, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki,plastikowe koszyczki po owocach,
puszki po napojach, puszki po konserwach, drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle.
Tu nie wrzucamy:
butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojemników po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych), opakowań po lekach,
butelek po płynach chłodniczych, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, zabawek, sprzętu AGD, starych patelni i garnków, styropianu, opakowań po aerozolach, puszek po farbach, baterii.
Pamiętaj:
wrzucaj czyste opakowania i zgnieć butelki przed wrzuceniem, nie zakręcaj butelek, ponieważ nie można ich później zgnieść i zajmują więcej miejsca, przed wrzuceniem zgnieć aluminiowe puszki.

Białe – szkło bezbarwne
Tu wrzucamy:
bezbarwne, szklane i umyte butelki po napojach (np. po mleku), bezbarwne butelki po napojach alkoholowych (np. wódce, winie), szklane opakowania po kosmetykach.
Tu nie wrzucamy:
brudnego szkła z resztkami jedzenia, szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki, luster, szkła okiennego, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów, szkła żaroodpornego, doniczek, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb samochodowych, szkła w oprawie (np. lusterek samochodowych).
Pamiętaj: nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika, wrzucaj czyste opakowania (szczególnie dokładnie trzeba umyć butelki po tłuszczach).

Zielone – szkło kolorowe
Tu wrzucamy kolorowe:
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach.
Tu nie wrzucamy:
szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki, luster, szkła okiennego, żarówek, witraży,
reflektorów, izolatorów, szkła żaroodpornego, doniczek, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb samochodowych.
Pamiętaj: nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika, wrzucaj czyste opakowania.

Co z pozostałymi odpadkami?
Pozostałe śmieci (odpadki żywnościowe) wrzucamy do osobnego, zbiorczego pojemnika.

Ile to kosztuje?
Rada miasta ustaliła górne stawki opłat za odbieranie odpadów. Stawki rynkowe są zwykle o połowę niższe (ustalają je poszczególne firmy). Górną stawkę zapłacimy, jeśli sami nie podpisaliśmy umowy i taką decyzję wyda za nas dzielnicowe biuro ochrony środowiska.

Ceny za zbiórkę nieselektywną:
Za jednorazowy odbiór: worka plastikowego o pojemności do 60 litrów – 10 zł,
worka 61-80 l oraz pojemnika 50-80 l – 15 zł,
worka plastikowego lub pojemnika 81-120 l – 20 zł,
pojemnika 121 do 240 l – 35 zł,
pojemnika 241-1100 litrów – 90 zł,
pojemnika 1101-3000 l – 160 zł,
pojemnika 3001-5000 l lub kontenera 3500-5000 litrów – 500 zł,
kontenera 5001-7000 litrów – 700 zł,
kontenera powyżej 7001 l – 2000 złotych.

Zbiórka selektywna:
Za jednorazowy odbiór: worka plastikowego o pojemności do 60 litrów – 5 zł,
worka 61-80l oraz pojemnika 50-80 litrów – 7,50 zł,
worka plastikowego lub pojemnika 81-120 l – 10 złotych,
pojemnika 121-240 l – 17,50 zł,
pojemnika 241-1100 l – 45 zł,
pojemnika 1101-3000 l – 80 zł.

Co dzieje się z posegregowanymi odpadami?
Powinny trafiać na specjalną linię sortowniczą, gdzie są dalej selekcjonowane i poddawane obróbce.

Co zrobić ze starym sprzętem AGD?
Nie wolno wyrzucać go do śmietnika – grozi za to grzywna w wysokości do 500 zł. Należy odnieść go do wyznaczonego (wskazanego przez urząd gminy miejsca składowania) – o ich lokalizację pytajmy w swoich urzędach dzielnicy. Można też zostawić sprzęt w sklepie, jeśli kupujemy nowe urządzenie tego typu. Sklepy mają obowiązek bezpłatnego przyjęcia od nas zużytego sprzętu, nie mają jednak obowiązku odbierania sprzętu na własny koszt.

( ŻW - 2007-03-30)

powrót

 

Imieniny:

dziś: Macieja Martyny
jutro: Jana Marceli Ludwiki

Wyszukaj w serwisie