Mokotów
Dzielnica Mokotów położona jest w lewobrzeżnej Warszawie, w południowej części miasta. Zajmuje powierzchnię 3542ha (35,4 km2) i liczy ponad 221tys. mieszkańców.

Mokotów jest dzielnicą w głównej mierze mieszkaniową. Swoje miejsce znalazły tutaj także ambasady, rezydencje, przedstawicielstwa zagraniczne, firmy o ustalonej renomie, urzędy państwowe oraz radio i telewizja.

W części południowo-zachodniej dzielnicy, w bezpośredniej bliskości lotniska Okęcie oraz głównych ciągów komunikacji samochodowej i kolei, znajdują się tereny usług i przemysłu o charakterze nieuciążliwym - Służewiec Przemysłowy.

 www.mokotow.waw.pl


Historia Mokotów

Historia dzielnicy Mokotów sięga XII wieku, kiedy to zanotowano pierwsze ślady osadnictwa.
1367 r.
nazwa Mokotów (dawniej Mokotowo), wywodząca się najprawdopodobniej od pruskiego imienia Mokoto, pojawiła się po raz pierwszy w dokumentach. Grunty wsi Mokotowo obejmowały obszar, znajdujący się na przedłużeniu obecnej ulicy Mokotowskiej, do pl. Unii Lubelskiej, pomiędzy ob. ul. Rakowiecka, al. Żwirki i Wigury, ul. Odyńca, wzdłuż Skarpy ku dolinie Wisły - aż do Królikarni. Prawdopodobnie obejmowały też obszar między obecnym Morskim Okiem a ul. Dolną.
1655-57
regres gospodarczy i wojna szwedzka spowodowały wyludnienie i zniszczenie Mokotowa i sąsiednich wsi.
1678 r.
Stanisław H. Lubomirski nabył część Mokotowa wraz z sąsiednimi wsiami Służewem i Służewcem
XVIII w.
datuje się znaczny rozwój Mokotowa. Budowa dworków i pałaców oraz zakładanie ogrodów wzdłuż skarpy wiślanej niosły za sobą znaczny rozwój przemysłu związanego z dzialalnością budowlaną.
1881 r.
uruchomiono pierwszy tramwaj konny, zastąpiony w 1909 roku trakcją elektryczną.
1883 r.
nastąpiło ograniczenie budownictwa związane z budową pierścienia fortów dookoła Warszawy.
koniec wieku XIX
przeprowadzono parcelację i rozplanowano część obszarów przyległych do granic Warszawy, m.in. wytyczono ulice: Rakowiecka, Madalińskiego, Narbutta i Szustra.
1911-13
zburzono część fortów i rozpoczęto intensywną zabudowę ul. Puławskiej i al. Niepodległości.
1916 r.
do Warszawy przyłączono gminę Mokotów oraz część gminy Wilanów a w 1938 roku gminy Służew i Służewiec.
1920-39
wzniesiono m.in. budynki dla SGH i SGGW, Instytutu Geologicznego, Państwowego Zakładu Higiny, Szpitala Elżbietanek.
1934 r.
przeniesiono z Pola Mokotowskiego lotnisko na Okęcie a w 1939 tor wyścigów konnych na Służewiec.
1939-45
toczono ciężkie walki z oddziałami niemieckimi w rejonie Fortu Mokotowskiego, Fortu na Sadybie, Fortu pod Królikarnią oraz w rejonie ulic Belwederskiej i Chełmskiej.
19.06.1994 r.
wprowadzono nowy podział administracyjny Warszawy, w wyniku którego zostało utworzonych 11 gmin warszawskich, a w tym Gmina Centrum w skład której wchodzi Dzielnica Mokotów.
6.04.2002 r.
prezydent Kwaśniewski podpisał i tym samym zatwierdził ustawę uchwaloną 15 marca 2002 r. przez sejm, na mocy której Warszawa stała się jedną gminą na prawach powiatu, podzieloną na 18 dzielnic. Są to: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz oraz Wesoła. Miastem zarządza prezydent, z czterema zastępcami i 60-osobową Radą. Budżet uchwali Rada m. st. Warszawy. W stolicy wprowadzono system dwuszczeblowy ze znacznie zmniejszoną liczbą radnych.
Współczesność
Mokotów jest dzielnicą mieszkaniową. Swoje miejsce znalazły tutaj także ambasady, rezydencje, przedstawicielstwa zagraniczne, firmy o ustalonej renomie, urzędy państwowe oraz radio i telewizja.
W części południowo-zachodniej Dzielnicy, w bezpośredniej bliskości lotniska Okęcie oraz głównych ciągów komunikacji samochodowej i kolei, znajdują się tereny usług i przemysłu o charakterze nieuciążliwym - Służewiec Przemysłowy.
Zdecydowana przewaga zabudowy mieszkaniowej w obszarze Dzielnicy jest niekorzystna w obecnie obowiązującym systemie prawnym. Ustawy nakładają na gminy, a tym samym na dzielnice, obowiązek wypracowania dochodu na rozwój, zaś dochód dzielnicy powstaje głównie z innego typu zabudowy niż mieszkaniowa (większe dochody osiąga się z kubatury usługowej i handlowej).
Przy dużym procencie zabudowy mieszkaniowej na Mokotowie, mieszkańcy Dzielnicy odczuwają istotny brak infrastruktury usługowej. Aby zapewnić maksymalną wygodę mieszkańcom i możliwość zaspakajania ich podstawowych potrzeb władze dzielnicy koncentrują się na uzupełnieniu tych elementów obsługi mieszkańców, których dzisiaj brakuje.
Głównie są to: centra handlowe, placówki usługowe (takie jak: banki, urzędy pocztowe, placówki zdrowia itp.) , obiekty kultury, rekreacji, sportu i wypoczynku.
Obecnie połowę ludności Mokotowa stanowią ludzie w wieku produkcyjnym (25-60 lat).
Dzieci i młodzież to 26% wszystkich mieszkańców, zaś ludzie starsi (w wieku powyżej 60 lat) stanowią 24% mieszkańców Mokotowa.
Na terenie dzielnicy działa szereg placówek oświatowych, w tym:
- 54 przedszkola
- 44 szkoły podstawowe (największa liczba tych szkół spośród wszystkich dzielnic Gminy Warszawa-Centrum )
- 8 szkół specjalnych
- 20 szkół ogólnokształcących
- 9 szkół zasadniczych
- 21 szkół zawodowych średnich
- 4 szkoły policealne oraz
- 5 wyższych uczelni (SGH, SGGW, PW, UW, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna).
Wkrótce działać będą 3 nowe prywatne wyższe uczelnie:
- Pierwsza w Polsce
- Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji
- Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa
- Wyższa Szkoła Zarządzania.
Nasycenie obiektami oświatowymi jest więc wystarczające, a nawet przewyższające potrzeby dzielnicy.
Mokotów ma dobre połączenia komunikacyjne na kierunku płn.-płd. (Czerniakowska, Puławska, Al.Niepodległości, Wołoska), natomiast brak wystarczającej liczby połączeń na kierunku wsch.-zach.
Na Mokotowie zlokalizowanych jest ok. 27 tys. jednostek gospodarczych, z których 71% stanowi własność prywatną.

Opracowanie pochodzi ze strony Urzędu Dzielnicy.

powrót

 

Imieniny:

dziś: Bogdana Borysa
jutro: Klary Lidii

Wyszukaj w serwisie