Ursus
Jest jedną z najmniejszych warszawskich dzielnic, zajmuje powierzchnię 9 kilometrów kwadratowych. Położona jest w zachodniej części stolicy, w odległości 9 km od centrum miasta. Sąsiaduje z dzielnicami Warszawy: Włochami i Bemowem oraz podwarszawskimi gminami: Ożarowem Mazowieckim, Piastowem i Michałowicami.

Strukturę przestrzenną dzielnicy stanowi w 75% obszar zurbanizowany w tym piąta część to tereny przemysłowe (głównie Zakłady Mechaniczne "Ursus") i w 25% grunty orne, które również przeznaczone są pod inwestycje miejskie po sporządzeniu planów zagospodarowania przestrzennego i rozbudowie infrastruktury technicznej terenu.

Atrakcyjne położenie dzielnicy w obszarze Warszawy wynika głównie z bliskiej odległości od centrum miasta i dogodnych z nim połączeń komunikacyjnych oraz istniejącej jeszcze rezerwy terenów pod inwestycje.

 www.ursus.warszawa.pl


Historia Ursusa

Ursus, jedna z najmniejszych warszawskich dzielnic, zajmuje powierzchnię 9 kilometrów kwadratowych. Położona jest w zachodniej części stolicy, w odległości 9 km od centrum miasta. Sąsiaduje z dzielnicami Warszawy: Włochami i Bemowem oraz podwarszawskimi gminami: Ożarowem Mazowieckim, Piastowem i Michałowicami.
Na uwagę zasługuje korzystne położenie komunikacyjne Ursusa u zbiegu międzynarodowych dróg kołowych i kolejowych. Trasa międzynarodowa E-30 (poznańska )o kierunku wschód - zachód Trasa katowicka E- 67 o kierunku północ - południe Północną granicę gminy wyznacza międzynarodowa linia kolejowa Ursus posiada też dobre połączenie drogowe z Krajowym i Międzynarodowym Portem Lotniczym " Okęcie" .

Lokalizacja dzielnicy
Historia Ursusa

 • XIV - pierwsze wzmianki o osadnictwie na terenach dzisiejszego Ursusa
 • W latach 20 - rozpoczęły się gwałtowne zmian. W maju 1924r. warszawska fabryka Zakładów Mechanicznych Ursus wygrywa przetarg na dostawę 1050 samochodów i rozpoczyna budowę fabryki we wsi Szamoty
 • W 1930 r. - bankrutująca fabryka po przejściu na własność skarbu państwa podjęła produkcję czołgów, silników lotniczych i motocykli "Sokół"
 • W latach 30 zaczął się dla sąsiadujących z Szamotami Czechowic okres wyraźnego rozwoju. W związku z budową fabryki przeprowadzono parcelacje gruntów i wytyczono ulice osiedla. Zaczęły pojawiać się domki jednorodzinne i pierwsze czynszowe kamienice, wybudowano również w tym okresie przystanek kolejowy Ursus
 • Wybuch II Wojny Światowej zahamował rozwój Czechowic. Najważniejsza w tym okresie stała się walka z okupantem
 • W 1952 r. Czechowice połączone ze Skoroszami i Szamotami otrzymały prawa miejskie
 • W 1954 r. miasto Czechowice zmienia nazwę na Ursus
 • 1 sierpnia 1977 r. Ursus został włączony do Warszawy i stał się częścią dzielnicy Ochota
 • 1 stycznia 1993 r. po kilkuletnich staraniach Ursus został wyłączony z Ochoty jako ósma warszawska dzielnica
 • 1994 r. Ustawa z 25 marca o ustroju miasta stołecznego Warszawy dzieli stolicę na 11 gmin. Jedna z nich zostaje Ursus
 • 2002r. - z dniem 27 października 2002r. na podstawie ustawy z dnia 15 marca 2002r. Ursus staje się dzielnicą m. st. Warszawy.

  Opracowanie pochodzi ze strony Urzędu Dzielnicy.

  powrót

 •  

  Imieniny:

  dziś: Bogdana Borysa
  jutro: Klary Lidii

  Wyszukaj w serwisie