Uczelnie

Żłobki - Przedszkola - Szkoły podstawowe - Gimnazja - Szkoły średnie - Uczelnie


Warszawski Uniwersytet Medyczny (d. Akademia Medyczna w Warszawie)
ul. Żwirki i Wigury 61, tel. centrala 22 57 20 913
www.wum.edu.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 5, tel. centrala 22 32 00 200
www.asp.waw.pl

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (d. Akademia Muzyczna)
ul. Okólnik 2, tel. 022 827 72 41
www.chopin.edu.pl

Akademia Obrony Narodowej
ul. Al. gen. A. Chruściela 103, tel. 022 681 32 21
www.aon.edu.pl

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40, tel. 22 589-36-00, 22 658-00-69
www.aps.edu.pl

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
ul. Miodowa 22/24, tel. 22 831 02 16,
www.at.edu.pl

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34/skr. poczt. 55, tel. 022 834 04 31
www.awf.edu.pl

Chrześcijańska Akademia Teologiczna
ul. Miodowa 21C, tel. 022 831 95 97,
www.chat.edu.pl

Collegium Civitas - Niepaństwowa Szkoła Wyższa w Warszawie
ul. Plac Defilad 1, tel. recepcja 22 656 71 87
www.collegium.edu.pl

Europejska Akademia Sztuk
ul. Skazańców 25, tel. 022 839 93 90, 22 839 93 98
www.eas.edu.pl

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, tel. 22 619 02 83, 619 90 11
www.ewspa.edu.pl

Politechnika Warszawska
pl. Politechniki 1, tel. 22 234 72 11
www.pw.edu.pl

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86, tel. 022 58 44 500
www.pjwstk.edu.pl

Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych
ul. Bobrowiecka 9, tel. 022 559 20 00
www.pwsbia.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166, tel. centrala 22 59-31-000,
www.sggw.pl

Szkoła Główna Handlowa
al. Niepodległości 162, tel. centrala 22 337 90 00
www.sgh.waw.pl

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54, tel. sekretariat 22 56 17 650
www.sgsp.edu.pl

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
ul. Marii Grzegorzewskiej 10, tel. 022 644 04 55
www.swpr.edu.pl

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31, tel. 022 517 96 00
www.swps.edu.pl

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych w Warszawie
ul. Świętojerska 3/5/7, budynek A wejście od ul. Ciasnej, tel. 022 499 67 96, 0 696 80 55 51
swra.prv.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5, tel centrala 22 561 88 00
www.uksw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, tel. 022 552 00 00,
www.uw.edu.pl

Warszawska Szkoła Biznesu
pl. Defilad 1/704, tel. 022 620 86 61


Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
ul. Siedmiogrodzka 3A, tel. 22 862 32 24, 22 862 33 29
www.wsz-sw.edu.pl

Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
ul. Abramowskiego 4, tel. 022 646 85 55


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17, tel. 022 489-64-52
www.wwsi.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. S. Kaliskiego 2, tel. centrala 22 683-90-00
www.wat.edu.pl

Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
pl. Defilad 1, tel. 22 656 61 92, 0 801 033 101
www.wszechnicapolska.edu.pl

Wyższa Praska Szkoła Biznesu w Warszawie
ul. Targowa 45, tel. 022 619 44 17


Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie
ul. Obozowa 60, tel. 022 877 38 91


Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna
ul. Grochowska 346/348, tel. 022 619 14 80


Olympus Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego
ul. Wolność 2A, tel. 22 504 40 00
www.olympus.edu.pl

Wyższa Szkoła Celna w Warszawie
ul. Jagiellońska 71, tel. 022 676 15 30


Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Łabiszyńska 25, tel. 22 675 88 65
uczelniawarszawska.pl

Wyższa Szkoła Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza
ul. Nowy Świat 58, tel. 022 826 10 96
www.wsd.com.pl

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
ul. Wawelska 14, tel. 22 825 80 32
www.wseiz.pl

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna
ul. Wolska 43, tel. 22 321 85 85
www.almamer.pl

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna
ul. Stokłosy 3, tel. 22 45 72 300
www.uecs.pl

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
ul. Słonimskiego 19, tel. 022 637 50 55


Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami
ul. Karowa 31, tel. 22 828 97 34
www.wsgn.pl

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych
Al. Jerozolimskie 65/79, tel. 22 4 875 875
www.wshifm.edu.pl

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
ul. Świeradowska 43, tel. 22 54 35 430, 0 801 333 339
www.lazarski.pl

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
ul. Newelska 6 tel. centrala 22 34 86 500
www.wit.edu.pl

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP
ul. Pandy 13, tel. 22 823 66 23
www.wsptwp.eu

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP
ul. Smulikowskiego 6/8, tel. 22 330 57 35
www.wsp.edu.pl

Wyższa Szkoła Promocji
Al. Jerozolimskie 44, tel. 22 433 76 15
www.wsp.pl

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59, tel. 22 519 21 00
www.kozminski.edu.pl

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
ul. Rozłogi 10, tel. 022 665-81-38
www.wssmia.edu.pl

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
ul. Kasprzaka 29/31, tel. 22 836 41 89
szkola.wsseuczelnia.edu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania
ul. Domaniewska 37A, tel. 22 843 76 92
www.wsz-pou.edu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Dereniowa 52/54, tel. 22 855-49-16
www.wszp.edu.pl

Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia
ul. Podwale 13, tel. 22 831 00 81
www.wszkipz.pl

Inne

Prywatne Policealne Studium Zawodowe
ul. Angorska 2, tel. 022 672 75 18

---

(ostatnia aktualizacja 24.06.2009.)

 

Imieniny:

dziś: Norberta Laurentego
jutro: Roberta Wieslawa

Wyszukaj w serwisie