Przewodnik po bezpłatnej pomocy prawnej
Zobacz też:
Nie wiesz, jak załatwić sprawę w urzędzie czy sądzie? Czujesz się bezsilny w sporze z dużą firmą lub instytucją, nie stać cię na prawnika?
Dzięki naszemu poradnikowi poczujesz się pewniej


Oto przewodnik po miejscach, gdzie każdy może liczyć na darmową pomoc i poradę prawną. Ujęliśmy w nim ledwie kilkadziesiąt instytucji i organizacji pozarządowych z setek działających w stolicy.PRAWA OBYWATELSKIE

Rzecznik Praw Obywatelskich

Po pomoc może się zwrócić każdy, kogo wolności lub prawa zostały naruszone przez władze publiczne. Rzecznik może podjąć interwencję również z urzędu. Pomocy udzielają prawnicy ze specjalistycznych zespołów. Rzecznik nie każdemu udziela pomocy, decyzję, kogo wesprzeć, podejmuje sam. Może wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego, przyłączyć się do rozprawy administracyjnej i sądowej po stronie obywatela. Ma prawo zapytać o stan sprawy w prokuraturze. A nawet wnieść skargę do sądu administracyjnego oraz kasację do Sądu Najwyższego. Pon. godz. 9-17, wt.-pt. 9-15, al. "Solidarności" 77, tel. 0 22 551 77 00, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.rpo.gov.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Przyjmuje sprawy, w których doszło lub mogło dojść do naruszeń praw człowieka, zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, naruszenia nietykalności przez policję, do wolności osobistej, do informacji o działalności organów władzy państwowej i samorządowej itp. Przedstawiciele fundacji obserwują procesy, pomagają w formułowaniu skarg do Europejskiego Trybunału w Strasburgu, pomagają imigrantom uzyskać status uchodźcy. Fundacja nie zajmuje się sprawami socjalnymi, nie świadczy usług adwokackich. Pon.-czw. w godz. 13-15 przy ul. Zgoda 11, tel. 0 22 556 44 40, 0 22 828 10 08, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.hfhrpol.waw.plPRAWA KOBIET, DZIECI, OFIAR PRZEMOCY

Centrum Praw Kobiet

Pomaga ofiarom przemocy oraz dyskryminowanym. Udziela porad i pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego (przemoc domowa), rodzinnego (sprawy rozwodowe, alimentacyjne, związane z władzą rodzicielską) oraz pracy. Zapewnia porady prawnika, porady psychologiczne. Ul. Wilcza 60/19, wt.-czw., w godz. 9-20, w pon. 9-18, w pt. 9-16 po umówieniu się tel. 0 22 652 01 17. W czwartki w godz. 9-16 przy tel. 0 22 621 35 37 dyżuruje prawnik; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.cpk.org.pl

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Pomaga rodzicom, dziadkom, opiekunom i dzieciom w sprawach, gdy krzywda dzieje się tym ostatnim. Można skorzystać z konsultacji psychologicznych. Codziennie w godz. 9-17, dyżur prawnika wtorek i czw. w godz. 9-17 i piątek 9-12 (trzeba się umówić), ul. Hoża 27a, lok. 5, tel. 0 22 626 94 19. Porady udzielane są również telefonicznie, listownie oraz mailowo:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.kopd.pl

Rzecznik Praw Dziecka

Wszystkie sprawy związane z problemami dzieci i młodzieży do lat 18. Doradza prawnie, informuje, co można zrobić. Może żądać wyjaśnień na temat sprawy od instytucji, sądu, prokuratora. Telefon zaufania do Rzecznika Praw Dziecka, czynny codziennie w godz. 8.15 - 16.15, tel. 022 696 55 50, ul. Śniadeckich 10, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.brpd.gov.pl

Fundacja Dzieci Niczyje

Pomaga rodzinom, których dzieci są ofiarami przemocy. Zajmuje się m.in. rozwodami, alimentami, prawem rodzinnym i karnym. Doradza prawnie. Pomoże napisać pismo do sądu, instytucji. Dyżury wt. i śr. w godz. 16-19, ul. Walecznych 59 i Mazowiecka 12/25, tel. 0 22 616 02 68, www.fdn.pl

Zespół ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw przy Urzędzie m.st. Warszawy

Pomaga pokrzywdzonym mieszkańcom Warszawy i okolic, głównie ofiarom w sprawach karnych, ale też np. przemocy domowej. Można dostać pomoc w pisaniu pism procesowych, apelacji, skarg, np. do prokuratury. Pon.-pt., w godz. 8-16, ul. Niecała 2, tel. 0 22 595 32 73, 0 22 595 33 15, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , um.warszawa.pl/v_syrenka/zpop

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Kolizji Drogowych "Alter Ego"

Pomagają poszkodowanym w wypadkach drogowych. Można skorzystać również z pomocy psychologa, rzeczoznawców oraz adwokatów. W imieniu poszkodowanych występuje z roszczeniami do zakładów ubezpieczeń sprawców. W trudnych sytuacjach pokrywa częściowo koszty adwokackie i sądowe. Porad udzielają także na forum internetowym dostępnym na stronie www.alterego.org.pl. Pon.-pt., w godz. 9-16, ul. Ciołka 13 pok. 4, tel. 0 22 877 38 10 do 12, dyżury adwokatów we wt. i czw., między 15-17, www.alterego.org.plPRAWA KONSUMENTÓW, LOKATORÓW, SPÓŁDZIELCÓW

Miejski Rzecznik Praw Konsumenta przy Urzędzie m.st. Warszawy

Pomoc znajdzie tu każdy konsument z Warszawy, który ma problem np. z umową, jaką proponuje do podpisania deweloper; z samochodem, sprzętem RTV/AGD czy firmą ubezpieczeniową. Rzecznik podejmuje w imieniu konsumentów interwencje listowne, rzadziej telefoniczne. Uczestniczy w mediacji. Pisze również pozwy i pisma procesowe. Pon. w godz. 10-18, wt.-pt. 8-16, ul. Górskiego 7, tel. 0 22 505 08 02, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Federacja Konsumentów

Pomoże rozwiązać problem z kredytem, pożyczką, psującym się sprzętem elektronicznym, sprawdzi, czy w umowie z deweloperem nie ma pułapek. Pomogą napisać pismo do sądu lub instytucji, z którą jesteśmy w sporze. Prawnicy dyżurują w Radzie Krajowej Federacji przy pl. Powstańców Warszawy 1/3 codziennie od 10-16, tel. 0 22 827 11 73 oraz w oddziale warszawskim przy ul. Chmielnej 8 (od 9 do 16), tel. 0 22 827 64 81; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.federacja-konsumentow.org.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Otwarty dla wszystkich, którzy droczą się z firmami o ubezpieczenia, np. AC, OC, na życie, majątkowe czy z II filaru emerytalnego. Rzecznik podejmuje się mediacji z zakładem ubezpieczeń, doradza. Eksperci udzielają porad głównie przez telefon: pon.-pt. w godz. 10-15 i 17-19, tel. 0 22 333 73 28, Al. Jerozolimskie 44, www.rzu.gov.pl

Krajowa Rada Spółdzielcza

Pomoc znajdą tu członkowie spółdzielni. Dowiedzą się m.in., jak założyć spółdzielnie, jak odliczyć VAT w spółdzielniach, jak ustalić koszta opłat eksploatacyjnych itp. Prawnicy interpretują przepisy spółdzielcze, udzielają porad, piszą opinie prawne. Pon.-pt., w godz. 7.30-15.30, Jasna 1, tel. 0 22 827 46 88, www.krs.com.pl

Ogólnopolski Ruch Ochrony Interesów Lokatorów

Pomaga w skomplikowanych sprawach lokatorów, spółdzielców, najemców lokali użytkowych, właścicieli nieruchomości oraz reprywatyzacyjnych. Doradztwo prawne. Dyżur prawnika w śr., w godz. 15-18, ul. Tużycka 16 oraz tel. 0 22 678 76 63 wew. 203.POMOC DLA UBOGICH

Biuro Porad Obywatelskich

Otwarte dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej z Warszawy. Informuje o przysługujących prawach z każdej dziedziny: od spraw mieszkaniowych, przez ubezpieczenia, prawo pracy, po przemoc w rodzinie. Nie zajmuje się podatkami. Doradca pomoże sformułować pismo do instytucji, wskaże przydatne adresy, np. mediatorów, podpowie, jakie uprawnienia ma osoba poszkodowana. Ul. Gałczyńskiego 3, pon., w godz. 14-18, wt. i śr., 9-13, czw., 12-16, na spotkanie trzeba się umówić - tel. 0 22 828 12 95, warszawa.bpo.engo.pl

Fundacja Academia Iuris

Pomaga wszystkim, których nie stać na opłacenie prawnika, głównie emerytom, rencistom, bezrobotnym i samotnym matkom. Nie zajmuje się sprawami podatkowymi, z zakresu prawa gospodarczego, nie pomaga w separacjach czy rozwodach. Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy powinny przynieść na konsultacje kserokopie dokumentów do sprawy. Informacje o godzinach dyżurów prawników można uzyskać w siedzibie fundacji ul. Freta 20/24a, tel. 0 22 498 72 30 od pon. do czw., w godz. 12-15, www.academiaiuris.pl

Punkty bezpłatnego poradnictwa finansowane przez Fundację: * parafia św. Stanisława Kostki, ul. Hozjusza 2, * Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Targowa 82 (tel. 0 22 619 85 01), * Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, ul. Zofii Nałkowskiej 11, (tel. 0 22 835 43 42, * Centrum Usług Opiekuńczo-Socjalnych, ul. Nowolipie 25b, * Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dalibora 1 (tel. 0 22 877 56 43), * Polski Związek Niewidomych, ul. Jasna 22, * Klasztor Ojców Dominikanów, ul. Freta 10, * Parafia R-K p.w. św. Jakuba, ul. Grójecka 38 (pon.-czw., w godz. 12-15, tel. 0 22 498 72 30), * Parafia św. Kazimierza, ul. Chełmska 21a , * Parafia Błg. Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarni 2, * Parafia p.w. św. Faustyny, ul. Żuromińska 2, * Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła, ul. Kobielska 10, * Dom Kultury"Rembertów", Al. Komandosów 8, * Gminny punkt konsultacyjny - Piaseczno, ul. Piłsudskiego 10, * Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz, ul. Dembińskiego 3, * Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 32.

Klinika Prawa - Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji UW

Pomaga wszystkim, których ze względu na ubóstwo nie stać na zawodowego adwokata lub radcę. Pomoc udzielana jest przez studentów pod opieką koordynatora. Porada ma formę pisemnej opinii, która odpowiada na pytania i wątpliwości klienta. Pon.-pt., w godz. 9-16 po uprzednim umówieniu się, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, tel. 0 22 552 43 18, 0 22 552 08 11, www.klinika.wpia.uw.edu.plINNE PORADY SPECJALISTYCZNE

Centrum Informacyjne dla Niepełnosprawnych

Wspiera tylko w sprawach wynikających z niepełnosprawności petenta. Zbada spór z ZUS-em, problem z zatrudnieniem czy likwidacją barier architektonicznych. Ale nie pomoże np. w rozwodzie niepełnosprawnego. W prostej sprawie doradzają pracownicy socjalni - pon.-pt., w godz. 10-16, w skomplikowanych trzeba zapisać się na dyżur prawnika - w czw. 13-17, ul. Dzielna 1, tel. 0 22 831 85 82, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rzecznik Praw Pacjenta

Wszystkie sprawy pacjentów. Przyjść może każdy, nawet osoby nieubezpieczone. Rzecznik nie pomoże w procesie sądowym, ale wstawi się za pacjentem w szpitalu lub Narodowym Funduszu Zdrowia. Pon.-pt., w godz. 8-16, ul. Grójecka 186, tel. 0 22 572 61 55.

Główny Inspektorat Pracy (GIP), Okręgowy Inspektorat Pracy (OIP)

Pomoże w problemach z pracodawcą, który nie wypłaca pensji, nie daje urlopu itp. Dyżury prawników pon.-pt., w godz. 16-18, ul. Krucza 38/42, pok. 547, porady tel. pon.-pt. 9-14, tel. 0 22 628 58 07; OIP - dyżur prawników pon.-pt., godz. 8-18, ul. Lindleya 16, V piętro, pok. 501 oraz telefoniczne: 0 22 583 17 27.

Fundacja Batorego

Pomaga osobom, które zetknęły się z korupcją w instytucjach publicznych. Porady prawne oraz interwencje w instytucjach, sądach, prokuraturze. Czw. w godz 16-20, ul. Sapieżyńska 10a. Rozmowę trzeba umówić tel. 0 22 536 02 57, www.batory.org.pl

(GW Stołeczna - Krzysztof Jóźwiak, pcg - 2007-02-22)

powrót

 

Imieniny:

dziś: Katarzyny Boguslawa
jutro: Pelagii Feliksa

Wyszukaj w serwisie