Echa Dzielnic
Mokotów: Szkoła piękna i przyjazna dzieciom

W Szkole Podstawowej nr 98, przy ul. Grottgera 22, zakończyła się kompleksowa modernizacja oraz zagospodarowanie terenu wokół placówki. W uroczystoœci oddania wyremontowanej szkoły do użytku wzięli udział Zarzšd i Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Kompleksowa modernizacja trwała dwa lata i została sfinansowana przez Urzšd Dzielnicy Mokotów. Prace prowadzone były tak, aby nie przeszkadzać nauczycielom w prowadzeniu zajęć, a uczniom w nauce. Budynek został docieplony i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: powstało wygodne, przestronne wejœcie do szkoły, wybudowano windę i dostosowano toalety. W szkole przeprowadzono również prace modernizacyjne: wymieniono instalacje gazowš i wodno-kanalizacyjnš, wyremontowano sanitariaty, sale gimnastyczne oraz węzeł żywieniowy. Na zewnštrz budynku wybudowano kompleks boisk ze sztucznš nawierzchniš (duże boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki, koszykówki, trawiasty kort do tenisa, bieżnia) oraz plac zabaw dla dzieci. Wszystkie prace udało się skończyć kilka miesięcy przed terminem.
– Naszym celem jako władz Mokotowa jest stałe podnoszenie stanu bazy oœwiatowej – mówił Jan Rasiński, burmistrz Mokotowa. – Dlatego co roku remontujemy kolejne przedszkola, szkoły, gimnazja i licea.
W 2008 roku na ten cel wydaliœmy 17,6 mln zł. To ponad trzy razy więcej niż w poprzednich latach. W szkołach i przedszkolach odnowiliœmy i wyremontowaliœmy sale lekcyjne, stołówki oraz sale gimnastyczne. Dzieci mogš już także korzystać z coraz większej liczby nowoczesnych placów zabaw, boisk ze sztucznš nawierzchniš oraz basenów. Najlepszym przykładem naszych prac jest Szkoła Podstawowa nr 98, w której dziœ goœcimy. W tym roku na remonty placówek oœwiatowych wydamy jeszcze więcej bo aż 20 mln zł. Dodatkowe pienišdze będš przeznaczone na dostosowanie 19 szkół podstawowych do przyjęcia szeœciolatków. Prace w placówkach oœwiatowych będš wykonywane głównie podczas wakacji. Wszystko robimy po to, aby dzieci i młodzież z Mokotowa uczyła się w komfortowych warunkach – dodał.
Obecnie Szkoła Podstawowa nr 98 może się pochwalić doskonale wyposażonymi pracowniami, czytelniš multimedialnš, pracowniš komputerowš, nowoczesnš kuchniš i stołówkš, w której przygotowywane sš smaczne obiady dla uczniów. Szkoła ma bardzo ładnš lokalizację – w otoczeniu malowniczej zieleni parku Morskie Oko.
***
Szkoła Podstawowa nr 98, to placówka z wieloletniš historiš. Do 1934 r. znajdowała się w budynku na rogu ul. Pięknej i Al. Ujazdowskich. Następnie została przeniesiona do budynku przy al. Szucha 9. Po wojnie znalazła swojš stałš siedzibę przy ulicy Grottgera 22. Od 1996 r. szkoła nosi imię kanadyjskiej pisarki Lucy Maud Montgomery, znanej na całym œwiecie autorki powieœci o niezwykłej rudowłosej dziewczynce Ani z Zielonego Wzgórza. Od wrzeœnia 2007 r. dyrektorkš szkoły jest Mariola Jakowicka.
Szkoła Podstawowa nr 98, to placówka z oddziałami integracyjnymi, która stara się tworzyć dla wszystkich dzieci dobre warunki do wszechstronnej nauki oraz prawidłowego rozwoju i wykształcenia. Uczniowie z sukcesami biorš udział w wielu konkursach szkolnych, międzyszkolnych i dzielnicowych. Chętnie uczestniczš także w przedstawieniach, zawodach sportowych, wycieczkach, tzw. zielonych szkołach. Prowadzš również Kronikę Szkoły, a nawet redagujš swojš gazetkę – „Szkolny expres”.
Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych uczniowie uczestniczš także w zajęciach wielu kół: polonistycznego, historycznego, matematycznego, przyrodniczego, plastycznego, informatycznego oraz chóru szkolnego. Dzieci mogš liczyć także na pomoc pedagoga, psychologa, reedukatora i logopedy. Do takiej szkoły aż chce się chodzić!

Jacek Dzierżanowski

2009-03-27, Agnieszka Janicka-Kłos


powrót

 

Imieniny:

dziś: Gerwazego Protazego
jutro: Diny Bogny

Wyszukaj w serwisie